تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات
15  مرداد 1396

22 مرداد 1396

زمان اعلام نتایج داوری
 25 مردادماه 1396

زمان برگزاری کنفرانس 
3-1 شهریور 1396

پیوندها
emam

farsan-rahbari

riiisat 4575

riiisat 4575
هزینه های شرکت در کنفرانس
هزینه های شرکت در همایش
جهت  شرکت در کنفرانس هزینه مندرج در جدول ذیل را بر اساس شرایط خود واریز نمایید.اصل فیش پرداختی را نزد خود تا زمان پذیرش در کنفرانس نگه داشته و تصویر آن را در بخش مربوطه در قسمت ثبت نام همایش بارگذاری نمایید. هزینه ثبت نام در همایش پس از اعلام نتایج داوری مقالات و حداکثر از تاریخ 10 تا 20 مردادماه 1396  قابل پرداخت می باشد.

  
دانشجویان  750/000 ریال
دانشجویان عضو انجمن زیست شناسی 5/00/000 ریال
اعضای هییت علمی 1/500/000 ریال
اعضای هییت علمی عضو انجمن زیست شناسی 1/000/000 ریال
سایر متقاضیان 2/000/000 ریال
   
 
شماره حساب 2814083309 بانک تجارت شعبه دانشگاه شهرکرد
به نام معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهرکرد
 
  • متقاضیان خوابگاه باید مبلغ صد هزار ریال برای هر شب اقامت پرداخت کنند
شبکه های اجتماعی
حامیان کنفرانس
آمار سایت
آنلاین ها
11
امروز
14
کل
10231