تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات
15  مرداد 1396

22 مرداد 1396

زمان اعلام نتایج داوری
 25 مردادماه 1396

زمان برگزاری کنفرانس 
3-1 شهریور 1396

پیوندها
emam

farsan-rahbari

riiisat 4575

riiisat 4575
هییت داوران
 فهرست اعضای کمیته علمی:

 -دکتر کاظم پریور استاد واحد علوم تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی
- دکتر شهربانو عریان استاد دانشگاه خوارزمی تهران
-دکتر علیرضا ساری استاد دانشگاه تهران
-دکتر فرهاد مشایخی استاد دانشگاه گیلان
- دکتر نصرالله رستگار پویانی استاد دانشگاه رازی کرمانشاه
-دکتر سید جمال مشتاقیان استاد دانشگاه اصفهان
-دکتر مهران عربی  دانشیار دانشگاه شهرکرد
- دکتر محمد سعید حیدر نژاد دانشیار دانشگاه شهرکرد
- دکتر ولی الله خلجی پیربلوطی دانشیار دانشگاه شهرکرد
- دکتر علیرضا نعمتی دانشیار دانشگاه شهرکرد
- دکتر حمزه اورعی استادیار دانشگاه شهرکرد
- دکتر مجتبی عمادی دانشیار دانشگاه شهرکرد
- دکتر مصطفی شخصی نیایی استادیار دانشگاه شهرکرد
- دکتر روح الله رحیمی استادیار دانشگاه شهرکرد
-دکتر منصور علی آبادیان دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
-دکتر روح الله همتی استادیار  دانشگاه شهرکرد
- دکتر ایرج هاشم زاده سقرلو دانشیار دانشگاه شهرکرد
- دکتر رضا مقدسعلی پژوهشگاه رویان تهران
 - دکتر حسن رحیمیان دانشیار دانشگاه تهران
- دکتر بهمن زینلی دانشیار دانشگاه تهران
- دکتر رضا ندرلو استادیار دانشگاه تهران
-دکتر اسکندر رستگار پویانی دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار
-دکتر مجید مرادمند استادیار دانشگاه اصفهان
- دکتر فراهم احمد زاده دانشگاه شهید بهشتی تهران
-  دکتر آذر خسروانی دانشگاه شهرکرد
- دکتر  حسین حسن پور استاد دانشگاه شهرکرد
-دکتر امین نعمت اللهی دانشیار دانشگاه شهرکرد
-دکتر محمد رضا اشرفزاده استادیار دانشگاه شهرکرد
-دکتر حسین بارانی بیرانوند استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
-دکتر حمید رضا اسماعیلی استاد دانشگاه شیراز
-دکتر مسعود ستاری دانشیار دانشگاه گیلان
-دکتر سهیل ایگدری دانشیار دانشگاه تهران
 
شبکه های اجتماعی
حامیان کنفرانس
آمار سایت
آنلاین ها
7
امروز
13
کل
10230